Breaking News
Home / NEA ΕΕΑΚΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣpage 12

NEA ΕΕΑΚΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Hωσινοφιλία: Διεθνείς θέσεις ομοφωνίας iCAAL: ICON on Eosinophil Disorders, 2012

Valent P, Klion AD, Rosenwasser LJ, Arock M, Bochner BS, Butterfield JH, Gotlib J, Haferlach T, Hellmann A, Horny HP, Leiferman KM, Metzgeroth G, Matsumoto K, Reiter A, Roufosse F, Rothenberg ME, Simon HU, Sotlar K, Vandenberghe P, Weller PF, Gleich GJ. ICON: Eosinophil Disorders. World Allergy Organ J. 2012 Dec;5(12):174-181. Eosinophil disorders and related syndromes are a heterogeneous group …

Read More »

Pancake anaphylaxis Συστηματική αναφυλαξία απο κατάποση Ακάρεων

Anaphylaxis from ingestion of mites: Pancake anaphylaxis. Sánchez-Borges M, Suárez Chacón R, Capriles-Hulett A, Caballero-Fonseca F, Fernández-Caldas E. Source Allergy and Clinical Immunology Department, Centro Médico-Docente La Trinidad, Caracas, Venezuela. Electronic address: sanchezbmario@gmail.com J Allergy Clin Immunol. 2013 Jan;131(1):31-5. doi: 10.1016/j.jaci.2012.09.026. Epub 2012 Nov 13. Abstract Oral mite anaphylaxis is a new syndrome characterized by severe allergic symptoms occurring immediately after eating foods made with …

Read More »

Πρόοδοι στην Αλλεργιολογία για το έτος 2012

Όπως είθισται στην διεθνή επιστημονική κοινότητα, το τέλος κάθε χρονιάς προσφέρει μία ευκαιρία για ανασκόπηση των επιστημονικών επιτευγμάτων του έτους που παρήλθε. Μπορείτε να συμβουλευθείτε τις αντίστοιχες προόδους για το 2012 από την οπτική γωνία της σημαντικής περιoδικής έκδοσης «The Journal of Allergy and Clinical Immunology» : Szefler SJ. Advances in pediatric asthma in 2012: Moving toward asthma prevention. J …

Read More »

Άρθρο ανασκόπησης: Η παθογένεια της χολινεργικής κνίδωσης και η σχέση της με τις διαταραχές εφίδρωσης

Bito T, Sawada Y, Tokura Y. Pathogenesis of cholinergic urticaria in relation to sweating Allergol Int. 2012 Dec;61(4):539-44. Abstract Cholinergic urticaria (CU) has clinically characteristic features, and has been frequently described in the literature. However, despite its comparatively old history, the pathogenesis and classification remains to be clarified. CU patients are occasionally complicated by anhidrosis and/or hypohidrosis. This reduced-sweat type …

Read More »

Άρθρο ανασκόπησης: Νέοι ορίζοντες στην θεραπευτική προσέγγιση της τροφικής αλλεργίας

Khoriaty E, Umetsu DT. Oral Immunotherapy for Food Allergy: Towards a New Horizon. Allergy Asthma Immunol Res. 2011 Nov;4:e146. Προδημοσίευση 28-11-12. Abstract Food allergy has increased dramatically in prevalence over the past decade in westernized countries, and is now a major public health problem. Unfortunately for patients with food allergy, there is no effective therapy beyond food allergen avoidance, and …

Read More »

Η αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας έναντι δηλητηρίου υμενοπτέρων όταν χορηγείται με μεσοδιάστημα 3-4 μηνών

Livio Simioni, Alberto Vianello, Patrizia Bonadonna, Guido Marcer, Maurizio Severino, Mauro Pagani, Luca Morlin, Mariangiola Crivellaro, Giovanni Passalacqua. Efficacy of venom immunotherapy given every 3 or 4 months: a prospective comparison with the conventional regimen. Ann Allergy Asthma Immunol 110 (2013) 51-54. Abstract Background Standard venom immunotherapy involves the administration of the maintenance dose every 4 to 6 weeks. This …

Read More »

Ηωσινοφιλική Οισοφαγίτις στους ενηλίκους και Τροφική Αλλεργία

Gonsalves N, Yang GY, Doerfler B, Ritz S, Ditto AM, Hirano I. 1) Elimination diet effectively treats eosinophilic esophagitis in adults; food reintroduction identifies causative factors. Gastroenterology. 2012 Jun;142(7):1451-9.e1. Abstract. Background & Aims. Adults with eosinophilic esophagitis (EoE) typically present with dysphagia and food impaction. A 6-food elimination diet (SFED) is effective in children with EoE. We assessed the effects …

Read More »

Άρθρο ανασκόπησης : Ειδική ανοσοθεραπεία έναντι αλλεργιογόνων

Zuberbier T, Canonica GW, da Silva B. Specific immunotherapy with allergens: an important tool in the treatment of the allergic diseases. J Dtsch Dermatol Ges. 2012 Dec;10(12):879-86. Abstract. · Specific immunotherapy (SIT) is a treatment in which specific allergens are administered to individuals who are allergic to these allergens. The goal of SIT is to reach a maintenance dose that …

Read More »

AAAAI – EAACI : Θέση ομοφωνίας για την τυποποίηση των τροφικών προκλήσεων, Δεκέμβριος 2012

Sampson HA, Gerth van Wijk R, Bindslev-Jensen C, Sicherer S, Teuber SS, Burks AW, Dubois AE, Beyer K, Eigenmann PA, Spergel JM, Werfel T, Chinchilli VM. Standardizing double-blind, placebo-controlled oral food challenges: American Academy of Allergy, Asthma & Immunology-European Academy of Allergy and Clinical Immunology PRACTALL consensus report. J Allergy Clin Immunol. 2012 Dec;130(6):1260-74. Απόσπασμα από την εισαγωγή: « In …

Read More »

Ο αντιγριππικός εμβολιασμός με το τριδύναμο εμβόλιο της γρίππης σε παιδιά με αλλεργία στο αυγό είναι ασφαλής

Greenhawt MJ, Spergel JM, Rank MA, Green TD, Masnoor D, Sharma H, Bird JA, Chang JE, Sinh D, Teich E, Kelso JM, Sanders GM. Safe administration of the seasonal trivalent influenza vaccine to children with severe egg allergy. Ann Allergy Asthma Immunol. 2012 Dec;109(6):426-30. Abstract BACKGROUND: Anaphylaxis to egg or severe egg allergy has been considered a contraindication to receiving …

Read More »